Με τον όρο ‘εσωτερική δουλειά’ ονομάζουμε την πνευματική ή και ψυχολογική άσκηση που κάνουμε όταν εστιάζουμε μέσα μας και προσπαθούμε να εξερευνήσουμε, να κατανοήσουμε και να θεραπεύσουμε τον έσω εαυτό μας οδηγώντας τον σταδιακά σε μια πνευματική μεταμόρφωση. Μπαίνουμε έτσι σε μια διαδικασία εσωτερικού διαλόγου για να γνωρίσουμε σε βάθος ποιοι πραγματικά είμαστε αφήνοντας πίσω μας προσκολλήσεις και οτιδήποτε μας προκαλεί δυσφορία. Η σημασία της εσωτερικής δουλειάς έγκειται στο ότι φωτίζει συνειδητά και ασυνείδητα μέρη της ύπαρξής μας και μας βοηθά να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε συναισθηματικά, ψυχολογικά, πνευματικά και δημιουργικά.