‘Όταν δεν ακολουθείς τη φύση σου υπάρχει ένα κενό στο σύμπαν, εκεί όπου υποτίθεται ότι θα βρισκόσουν’.

Dane Rudhyar

Η Εξελικτική Αστρολογία είναι ένας κλάδος της Αστρολογίας που ασχολείται με την ψυχή και την εξέλιξή της μέσα στο χρόνο – είναι με άλλα λόγια ένα πνευματικό μονοπάτι που σκιαγραφεί την εξελικτική πρόθεση της ψυχής μέσα στο ταξίδι της ζωής.

Μέσα σε αυτό το μονοπάτι συνδυάζονται η σύγχρονη Ψυχολογία -που περιγράφει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου με τις όποιες δυναμικές αυτός έχει- και η  Μεταφυσική που εισαγάγει την έννοια ότι η ψυχή είναι αθάνατη και αιώνια. Υπάρχει δηλαδή ένας πυρήνας μέσα στον καθένα από εμάς ο οποίος είναι αθάνατος και ο οποίος παίρνει μαθήματα από ζωή σε ζωή. Ως εκ τούτου και μέσα από την οπτική της Εξελικτικής Αστρολογίας, ο γενέθλιος χάρτης μας δεν είναι καθόλου τυχαίος, αντιθέτως πηγάζει από άλυτα ζητήματα – κυρίως συναισθηματικής φύσεως που συσσωρεύονται μέσα μας – και τα οποία με κάποιο τρόπο αντανακλώνται στις περιστάσεις της τωρινής μας ζωής. Κάνουν την παρουσία τους αισθητή στον παρόντα χρόνο προκειμένω να βιωθούν και να θεραπευτούν.  Ο δικός μου προσανατολισμός ήταν πάντοτε μεταφυσικός. Δεν υπήρξε ποτέ η ανάγκη κάποιος να με πείσει για κάτι ούτε να μου το αποδείξει με μαθηματικά. Δε χρειάζεται να αναφέρουμε ότι δε μπορούμε στην πραγματικότητα να γνωρίζουμε για την ύπαρξη περασμένων ζωών. Για να δεχτεί κάποιος αυτή την άποψη χρειάζεται να κάνει ένα ‘άλμα πίστης’, εκτός και αν ο ίδιος έχει μια προσωπική εμπειρία ή μια πολύ ισχυρή διαίσθηση. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις με τη λογική και επιστημονικά ένα πεδίο που δεν είναι επιστημονικό. Επομένως, τα όποια αποδεικτικά στοιχεία περιορίζονται στη συλλογή, καταγραφή και ταξινόμηση των εμπειριών των ατόμων, κάτι που κάποιος επιλέγει είτε να δεχτεί ή να το απορρίψει. Παρόλα αυτά, η ανάλυση ενός γενέθλιου χάρτη με τη μέθοδο της Εξελικτικής Αστρολογίας ‘δουλεύει’ εξίσου καλά και με το να δεχτεί κάποιος ότι μιλάμε για εμπειρίες της πρώιμης παιδικής μας ηλικίας ή ακόμα και για το DNA των προγόνων μας.

Η βασική ιδέα πίσω από τη φιλοσοφία της Εξελικτικής Αστρολογίας είναι όχι μόνο η αγάπη για τον άνθρωπο, είναι κυρίως η αγάπη για τη διαφορετικότητά του. Το κυρίαρχο μήνυμά της είναι η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου καθώς και ο σεβασμός για το δρόμο που αυτός έχει επιλέξει στη ζωή. Η Εξελικτική Αστρολογία προσωποποιεί και εξατομικεύει τις μορφές μέσα από τις οποίες το Σύμπαν εκδηλώνεται και εμείς όλοι είμαστε μορφές αυτής της εξατομίκευσης. Ο κύριος σκοπός της είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να κατανοήσει ποια εμπόδια ή περιορισμούς φέρει η ψυχή του σε αυτή τη ζωή τα οποία χρειάζεται να ωριμάσουν ή να αλλάξουν καθώς και ποιες επιλογές μπορεί να κάνει για να βοηθήσει τον εαυτό του να εξελιχθεί και να ωριμάσει. Τέλος, τονίζει το γεγονός ότι ο βαθμός συνειδητότητας που φέρουμε στις επιλογές μας είναι τεράστιας σημασίας στη διαμόρφωση της ενέργειας του χάρτη μας.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Σύμφωνα με την Εξελικτική Αστρολογία

  • Οι τωρινές μας προσωπικότητες και περιστάσεις πηγάζουν από προηγούμενη μάθηση ή εμπειρίες και αντανακλώνται μέσα στο γενέθλιο χάρτη μας
  • Αυτό που μετενσαρκώνεται από ζωή σε ζωή είναι η συνείδηση και όποιες μνήμες κουβαλάμε αποθηκεύονται στη συναισθηματική και όχι στη νοητική μας μνήμη.
  • O γενέθλιος χάρτης μας δίνει στοιχεία που αντανακλούν πρότερες εμπειρίες μάθησης αλλά επίσης δείχνει το μονοπάτι που οδηγεί σε ανώτερες προοπτικές στη ζωή μας
Μέσα από την Εξελικτική Αστρολογία
  • Μπορούμε να γίνουμε πιο συνειδητοί ως προς την ψυχο-πνευματική μας εξέλιξη
  • Μπορούμε καλύτερα να κατανοήσουμε το νόημα και το σκοπό συγκεκριμένων περιστάσεων στη ζωή μας (Γιατί συνέβησαν; Ποιο ήταν το μάθημα πίσω από αυτές;)
  • Μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτές τις περιστάσεις πιο ολιστικά και ως εκ τούτου να ξανακερδίσουμε μια αίσθηση νοήματος στη ζωή καθώς και την αίσθηση ότι μπορούμε  να πάμε πέρα από αυτές και να ωριμάσουμε